Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, główną próbę szczelności instalacji gazowej należy przeprowadzić w wypadku:

  1. wykonania nowej instalacji gazowej,
  2. jej przebudowy lub remontu
  3. wyłączenia jej z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy
Główna próba szczelności instalacji gazowej

Jakie warunki muszą być spełnione aby wykonać główną próbę instalacji gazowej?

Próbę szczelności przeprowadza się w obecności dostawcy gazu. Osoba wykonująca próbę musi posiadać specjalistyczne uprawnienia do pracy z instalacjami gazowymi.

Instalacja gazowa jest dzielona na odcinki:

  • od gazomierza do urządzenia gazowego, w przypadku gdy gazomierz znajduje się tuż za głównym zaworem – jeden odcinek
  • od zaworu głównego do gazomierza i od gazomierza do urządzenia gazowego – dwa odcinki

Część instalacji gazowej może znajdować się pod ziemią oraz w budynku lub tylko w budynku. Według obowiązujących przepisów (§44 ust. 2) próbie podlega cała instalacja gazowa.
Po wykonanej próbie sporządzany jest protokół z głównej próby wytrzymałości i szczelności instalacji gazowej(PDF).

Jaki sprzęt jest używany do wykonania głównej próby szczelności instalacji gazowej?

Próbę przeprowadza się na nie posiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji, po zaślepieniu końcówek, oczyszczeniu jej, otwarciu zaworów i odłączeniu urządzeń gazowych.

Manometr użyty do przeprowadzenia próby powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo o jego legalizacji. Do pomiarów szczelności instalacji gazowych stosuje się manometry zgodne z normą PN-EN 837-1:2000.

Oferujemy dodatkowe sprawdzenie instalacji wykrywaczem gazów RIDGID® micro CD-100, który zapewnia proste i szybkie odczyty pozwalające na wykrycie obecności gazów palnych. Urządzenie wykrywa nawet niskie stężenia gazów w kilka sekund. Wykrywacz pozwala na bardzo szybkie zlokalizowanie wycieku gazów palnych w instalacji.

Wykrywacz gazów łatwopalnych

Zdjęcie https://www.ridgid.eu

Zapraszamy do współpracy.

Zobacz też: