Odwadniania i drenaże budynków minikoparką

Oferujemy usługi minikoparką CAT 301.7D na terenie Białegostoku, a także całego województwa podlaskiego. Do głównych usług możemy zaliczyć wszelkiego wykopy odwadniające, drenaże opaskowe wokół budynków, drenaże fundamentów oraz rowy melioracyjne. Wykonujemy wykopy niezależnie od podłoża, także jeżeli jest to glina.

Wykop osuszający zalaną piwnice

Częste opady atmosferyczne mogą w efekcie spowodować stojącą wodę w budynkach podpiwniczonych. Z racji na wysoką wilgotność, są to miejsca niezwykle trudne do osuszenia. Jednym z rozwiązań jest wykonanie specjalistycznego wykopu odwadniającego, który będzie pełnić rolę drenującą.

Usługi minikoparką Białystok

Zdjęcie: www.cat.com

Wykopy pod fundamenty i instalacje wykonywane minikoparką

Usługi minikoparką także są silnie powiązane z budownictwem, szczególnie gdy potrzebny jest precyzyjny wykop pod fundamenty nowo budowanego budynku. Nasza minikoparka pozwala wykonać wykopy na trzy metry głębokości, co w zupełności wystarcza na doprowadzenie większości instalacji, a także budowę fundamentów budynku niepodpiwniczonego.

Aby wykop pod fundamenty został wykonany poprawnie, nie powinien być wykonywany w dni deszczowe. Po wykonaniu wykopu pod fundamenty należy zmierzyć przekątną prostokątnych lub kwadratowych obrysów budynku. Każda z przekątnych powinna mieć jednakową długość. Wykopy powinny mieć dokładnie taką samą głębokość jak zostało to opisane w projekcie budowlanym, to samo dotyczy ich szerokości. Zbyt głębokie wykopy mogą niebezpiecznie zbliżyć się do wód gruntowych.

Warto pamiętać, że przy budowie budynku poprawne osadzenie fundamentów będzie miało krytyczne znaczenie przy zgodności budynku z projektem, co może mieć fatalne skutki i w efekcie doprowadzić do konieczności przeprojektowania pozostałych elementów budynku. Warto zatem powierzyć te zadanie doświadczonej firmie.

Dlaczego warto powierzyć nam usługi minikoparką?

Posiadamy ponad 20 letnie doświadczenie w branży budowlanej, sanitarnej oraz grzewczej. Posiadamy doświadczenie przy realizowani przetargów i zleceń przemysłowych, a także mamy za sobą setki zrealizowanych mniejszych zleceń, remontów, wykonanych instalacji. Zapraszamy do współpracy!

Dla firm budowlanych oferujemy również :